The need for solidarity

W orędziu o stanie Unii Europejskiej, wygłoszonym 14 września 2016 r., przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker zapowiedział plan utworzenia Europejskiego Korpusu Solidarności

„Wielu młodych ludzi w Europie ma zacięcie społecznikowskie i chce wnieść znaczący wkład w życie społeczne i pomóc w wyrażaniu solidarności. Możemy im stworzyć możliwości takiego działania. Solidarność jest spoiwem, które jednoczy naszą Unię”, powiedział.

Celem Europejskiego Korpusu Solidarności jest umożliwienie młodym ludziom w wieku 18-30 lat uczestnictwa w wielu różnych działaniach obejmujących pomoc ludziom w całej Unii Europejskiej, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji. Uczestnictwo w działaniach będzie korzystne nie tylko dla młodych ludzi, lecz również dla organów krajowych i lokalnych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, ponieważ wesprze ich wysiłki mające na celu sprostanie rozmaitym wyzwaniom i kryzysom.

Cele

  • Podejmowanie działań zgodnych z zasadą solidarności, która jest jedną z wartości UE
  • Pomaganie w stawianiu czoła wyzwaniom związanym ze społeczeństwem, środowiskiem naturalnym i klęskami żywiołowymi
  • Umożliwianie młodym ludziom niesienia pomocy tam, gdzie jest ona najbardziej potrzebna

Korzyści dla młodzieży

  • Zdobywanie doświadczenia życiowego i rozwijanie kompetencji zawodowych
  • Nabywanie nowych umiejętności i nauka języków
  • Pomaganie innym, zwłaszcza najsłabszym członkom społeczeństwa

Młodzi ludzie będą mogli wykazać się w trudnych sytuacjach – na przykład wspierając społeczności poszkodowane w wyniku klęsk żywiołowych w powrocie do normalnego życia, pomagając w rozwiązywaniu problemów społecznych (jak wykluczenie społeczne czy przyjmowanie i integracja uchodźców i imigrantów).

Korzyści dla organizacji promujących działania solidarnościowe

Organizacje prowadzące działania oparte na zasadzie solidarności – władze lokalne, organizacje pozarządowe lub przedsiębiorstwa – mogą rekrutować młodych ludzi do swoich projektów z zakresu wolontariatu lub rozwoju zawodowego (praca, staż bądź przyuczenie do zawodu), pod warunkiem że spełniają one kryteria pozwalające im zostać organizacją przyjmującą i podpiszą Kartę Europejskiego Korpusu Solidarności.

Co w tej dziedzinie robi Komisja?

Komisja ustanawia ramy dla funkcjonowania Europejskiego Korpusu Solidarności obejmującego dwa rodzaje projektów dla młodzieży. Osoby w wieku 18 30 lat mogą uczestniczyć przez okres 2–12 miesięcy w:

  • projektach z zakresu wolontariatu – nieodpłatna praca w charakterze wolontariusza w pełnym wymiarze czasu
  • projektach z zakresu rozwoju zawodowego – praca, praktyka albo przyuczenie do zawodu.

Minimalny wiek wymagany do uczestnictwa w projekcie solidarnościowym wynosi 18 lat, ale rejestrować mogą się już 17-latkowie.

Dokumenty

PobierzPDF - 344.3 KB