Solidariteit is belangrijk

In zijn State of the Union van 14 september 2016 heeft Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker zijn plan voor een Europees solidariteitskorps aangekondigd.

"Veel jonge, sociaal ingestelde mensen in Europa zijn bereid een betekenisvolle bijdrage aan de samenleving te leveren en solidariteit te tonen. We kunnen hen daarbij helpen ... Solidariteit is het bindmiddel dat onze Unie samenhoudt ", zei hij.

Het Europees solidariteitskorps geeft 18- tot 30-jarigen de kans deel te nemen aan activiteiten om overal in de EU mensen te helpen die in een moeilijke situatie verkeren. Dat is niet alleen nuttig voor wie hulp krijgt of verleent, maar ook voor nationale en lokale autoriteiten, niet-gouvernementele organisaties en bedrijven die zich inzetten om problemen en noodsituaties het hoofd te bieden.

Doelstellingen

  • Het solidariteitsideaal van de EU in de praktijk brengen
  • Helpen bij de aanpak van maatschappelijke problemen en van milieu- en natuurrampen
  • Jongeren in staat stellen te helpen waar de nood het hoogst is

Mogelijkheden voor jongeren

  • Levens- en werkervaring opdoen
  • Vaardigheden en talen bijleren
  • Andere mensen helpen en ondersteunen, vooral de sociaal zwakkeren

Jongeren krijgen de kans ervaring op te doen in moeilijke situaties, variërend van de wederopbouw van gemeenschappen na natuurrampen tot de aanpak van problemen zoals sociale uitsluiting, en opvang en inburgering van vluchtelingen en migranten.

Kansen voor solidariteitsorganisaties

Organisaties die betrokken zijn bij solidariteitsacties, zowel lokale autoriteiten als ngo's of bedrijven, kunnen jongeren in dienst nemen voor vrijwilligerswerk of voor een stage of leerplek, mits zij aan de criteria voor gastorganisaties voldoen en het Handvest van het Europees solidariteitskorps onderschrijven.

Wat de Commissie doet

De Commissie maakt het mogelijk dat jongeren in het kader van het solidariteitskorps op twee manieren kunnen worden ingezet. 18- tot 30 jarigen kunnen voor 2 tot 12 maanden aan de slag:

  • als vrijwilliger, waarbij ze voltijds werken zonder betaling
  • in leer- of werkverband, d.w.z. als stagiair, leerling of werknemer

De minimumleeftijd voor deelname aan een solidariteitsproject is 18 jaar, maar inschrijven kan al vanaf 17 jaar.

 

Documenten

DownloadenPDF - 344.3 KB