Solidaritātes nepieciešamība

Savā 2016. gada 14. septembra runā par stāvokli Savienībā Eiropas Komisijas priekšsēdētājs Žans Klods Junkers paziņoja par ieceri veidot Eiropas Solidaritātes korpusu.

“Eiropā ir daudz sociāli orientētu jauniešu, kuri vēlas lietderīgi līdzdarboties sabiedrībā un apliecināt solidaritāti. Mēs viņiem varam dot šādas iespējas... Solidaritāte cementē mūsu savienību,” viņš sacīja.

Eiropas Solidaritātes korpusa mērķis ir 18–30 gadus veciem jauniešiem dot iespēju piedalīties dažādos pasākumos, lai palīdzētu grūtā situācijā nonākušajiem ES iedzīvotājiem. Dalība ne tikai nāks par labu palīdzības sniedzējiem, bet arī valsts un vietējām varasiestādēm, nevalstiskajām organizācijām un uzņēmumiem palīdzēs atrisināt dažādas problēmas un izkļūt no krīzes situācijām.

Mērķi

  • Īstenot dzīvē ES solidaritātes vērtības.
  • Palīdzēt stāties pretim sabiedrības, vides problēmām un dabas katastrofām.
  • Sagādāt jauniešiem iespēju doties palīgā tur, kur viņi vajadzīgi visvairāk.

Iespējas jauniešiem

  • Iegūt dzīves un darba pieredzi.
  • Apgūt jaunas prasmes un svešvalodas.
  • Palīdzēt citiem, it īpaši neaizsargātākajiem sabiedrības locekļiem.

Jauniešiem būs iespēja iejusties smagās situācijās — no dzīves apstākļu atjaunošanas pēc dabas katastrofām līdz tādu jautājumu risināšanai kā sociālā atstumtība vai bēgļu un migrantu uzņemšana un integrēšana.

Iespējas solidaritātes organizācijām

Solidaritātes jomā strādājošas organizācijas, vai tās būtu pašvaldības, nevalstiskās organizācijas vai uzņēmumi, varēs nolīgt jauniešus brīvprātīgam vai algotam darbam, praksē vai māceklībā, ja tās atbildīs kritērijiem, lai kļūtu par uzņēmējorganizāciju un piekritīs ievērot Eiropas Solidaritātes korpusa hartu.

Ko dara Komisija

Komisija ievieš divus veidus, kā jauniešus var nodarbināt Solidaritātes korpusā. 18–30 gadus veci jaunieši divus līdz 12 mēnešus var strādāt:

  • brīvprātīgi – pilnu slodzi, bez atalgojuma;
  • profesionāli – praksē, māceklībā vai algotā darbā.

Minimālais vecums, no kura drīkst piedalīties solidaritātes projektos, ir 18 gadi, bet reģistrēties var jau 17 gadu vecumā.

 

Dokumenti

LejupielādētPDF - 344.3 KB