Potreba za solidarnošću

U svojem govoru o stanju Unije 14. rujna 2016. predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker najavio je plan za Europske snage solidarnosti.

„U Europi ima mnogo mladih socijalno osviještenih osoba koje su voljne znatno pridonijeti društvu i pomoći u iskazivanju solidarnosti. Možemo im dati priliku za to... Solidarnost drži Uniju na okupu”, rekao je.

Svrha je Europskih snaga solidarnosti osobama u dobi od 18 do 30 godina omogućiti sudjelovanje u nizu aktivnosti kojima se diljem EU-a pomaže onima koji se nalaze u teškim situacijama. Sudjelovanje neće koristiti samo osobama uključenima u pružanje pomoći nego i nacionalnim i lokalnim tijelima, nevladinim organizacijama i poduzećima, kojima će pomoći u suočavanju s različitim izazovima i krizama.

Ciljevi

  • primijeniti u praksi vrijednosti EU-a u pogledu solidarnosti
  • pomoći u suočavanju s izazovima pri društvenim, ekološkim i prirodnim katastrofama
  • omogućiti mladima da pomažu onima kojima je pomoć najpotrebnija

Prilike za mlade

  • stjecanje životnog i radnog iskustva
  • stjecanje novih vještina i učenje jezika
  • pomaganje i potpora drugima, uključujući najranjivije društvene skupine

Mladima se pruža prilika da steknu iskustvo u djelovanju u zahtjevnim situacijama – od obnove zajednica pogođenih prirodnim katastrofama do pomaganja u rješavanju problema u područjima poput društvene isključenosti ili pomaganja u primanju i integraciji izbjeglica i migranata.

Prilike za organizacije solidarnosti

Organizacije čije su aktivnosti povezane sa solidarnošću, bilo lokalna tijela, nevladine organizacije ili poduzeća, moći će primiti mlade kao volontere, zaposlenike, pripravnike ili naučnike, pod uvjetom da ispunjuju kriterije za status organizacije domaćina i potpišu Povelju Europskih snaga solidarnosti.

Aktivnosti Komisije

Komisija uspostavlja dvije vrste angažmana za mlade u okviru Europskih snaga solidarnosti. Osobe u dobi od 18 do 30 godina mogu sudjelovati u trajanju od dva mjeseca do 12 mjeseci u okviru:

  • volonterskog angažmana – neplaćeni rad na puno radno vrijeme
  • stručnog angažmana – stažiranje, naukovanje i radno mjesto.

Minimalna je dob za sudjelovanje u projektima solidarnosti 18 godina, no prijaviti se smiju i sedamnaestogodišnjaci.

 

Dokumenti

PreuzimanjePDF - 344.3 KB