Solidaarisuudella on tilausta

Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker julkisti Euroopan solidaarisuusjoukot 14. syyskuuta 2016 pitämässään puheessa unionin tilasta:

”Euroopassa on paljon yhteiskunnallisesti suuntautuneita nuoria, jotka haluavat osallistua yhteiskunnan toimintaan merkityksellisellä panoksella ja osoittaa yhteisvastuuta. Voimme luoda heille tilaisuuksia tähän […] Yhteisvastuu on se liima, joka pitää unionin koossa.”

Euroopan solidaarisuusjoukkojen tarkoituksena on tarjota 18–30-vuotiaille mahdollisuus auttaa vaikeissa tilanteissa olevia ihmisiä eri puolilla EU:ta. Osallistumisesta on hyötyä myös nuorille itselleen, ja nuorten työpanos auttaa kansallisia ja paikallisia viranomaisia, kansalaisjärjestöjä ja yrityksiä selviytymään haasteista ja kriiseistä.

Tavoitteet

  • EU:n solidaarisuusarvojen toteuttaminen käytännössä
  • yhteiskuntaan, ympäristöön ja luonnonkatastrofeihin liittyvien haasteiden ratkaisu
  • nuorten auttamishalun kanavointi sinne, missä apua tarvitaan eniten

Mahdollisuuksia nuorille

  • elämänkokemuksen ja työkokemuksen saaminen
  • uusia taitojen ja kielten oppiminen
  • muiden ja heikommassa asemassa olevien auttaminen ja tukeminen

Nuoret saavat projekteissa kokemusta vaativista tilanteista, kuten luonnonkatastrofien jälkeisestä jälleenrakentamisesta, syrjäytyneiden auttamisesta sekä pakolaisten ja maahanmuuttajien vastaanottamisen ja kotouttamisen tukemisesta.

Mahdollisuuksia solidaarisuusjärjestöille

Solidaarisuusaloilla toimivat organisaatiot – paikallisviranomaiset, kansalaisjärjestöt tai yritykset – voivat ottaa nuoria töihin, työharjoitteluun tai oppisopimuskoulutukseen. Organisaation on täytettävä osallistumisvaatimukset ja sitouduttava Euroopan solidaarisuusjoukkojen perustamiskirjaan.

Komission toimet

Komissio aikoo toteuttaa solidaarisuusjoukoissa kahdenlaisia palvelujaksoja. 18–30-vuotiaat voivat osallistua 2–12 kuukautta kestäviin projekteihin

  • vapaaehtoisina (kokoaikainen palkaton työ)
  • ammatillisissa tehtävissä (harjoittelu, oppisopimuskoulutus ja palkkatyö)

Solidaarisuusprojektiin osallistumisen alaikäraja on 18 vuotta, mutta joukkoihin voi rekisteröityä jo 17-vuotiaana.

 

Asiakirjat

LataaPDF - 344.3 KB