Euroopa vajab rohkem solidaarsust

Oma 14. septembril 2016 peetud kõnes Euroopa Liidu olukorra kohta teatas Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker Euroopa solidaarsuskorpuse loomisest.

„Euroopas on palju noori sotsiaalselt mõtlevaid inimesi, kes on nõus ühiskonda sisuliselt panustama ning näitama üles solidaarsust. Me saame luua neile võimalused seda teha. Solidaarsus on liitu koos hoidev jõud,“ sõnas ta.

Euroopa solidaarsuskorpuse eesmärk on anda 18–30-aastastele noortele võimalus midagi ära teha ELis raskes olukorras olevate inimeste heaks. Noorte panus aitab riiklikel ja kohalikel ametiasutustel, vabaühendustel ja ettevõtjatel tulla toime mitmesuguste probleemide ja kriisidega, kuid osalemisest on kasu ka noortele endile.

Eesmärgid

  • Hakata solidaarsust kui ELi väärtust rakendama tegelikus elus
  • Aidata toime tulla ühiskonna, keskkonna ja loodusõnnetustega seotud probleemidega
  • Anda noortele võimalus aidata seal, kus seda kõige enam vajatakse

Võimalused noortele

  • Elu- ja töökogemuste saamine
  • Uute oskuste ja keelte õppimine
  • Teiste, sh ühiskonna kõige haavatavamate aitamine ja toetamine

Noored saavad kogemusi, lahendades probleemseid olukordi, näiteks kogukondade ülesehitamine pärast loodusõnnetusi, sotsiaalse tõrjutuse vähendamine või pagulaste ja rändajate vastuvõtmine ja integreerimine.

Võimalused solidaarsusorganisatsioonidele

Solidaarsust vajavates valdkondades tegutsevad organisatsioonid, nt kohalikud ametiasutused, vabaühendused või ettevõtjad, saavad värvata noori vabatahtlikeks või tööle, praktikale või õpipoisiõppesse, tingimusel et nad täidavad vastuvõtvaks organisatsiooniks saamiseks vajalikud kriteeriumid ning kirjutavad alla Euroopa solidaarsuskorpuse hartale.

Mida teeb Euroopa Komisjon?

Euroopa Komisjon pakub solidaarsuskorpuse raames noortele kahte liiki võimalusi. 18–30-aastased saavad 2–12 kuu jooksul osaleda:

  • vabatahtliku tegevuse projektides, mis on täistööajaga ja tasustamata, või
  • tööprojektides, mis hõlmavad praktikat, õpipoisiõpet ja töökohti.

Solidaarsusprojektis osalejate vanuse alampiir on 18, kuid registreeruda võivad ka juba 17-aastased.

 

Dokumendid

Laadi allaPDF - 344.3 KB