Η ανάγκη για αλληλεγγύη

Στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης, στις 14 Σεπτεμβρίου 2016, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ανακοίνωσε το σχέδιο για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

«Υπάρχουν στην Ευρώπη πολλοί νέοι με κοινωνικές ευαισθησίες, οι οποίοι επιθυμούν να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία και να επιδείξουν αλληλεγγύη. Μπορούμε να τους δώσουμε τις δυνατότητες γι΄αυτό ... Η αλληλεγγύη είναι ο συνδετικός ιστός της Ένωσης», δήλωσε.

Ο στόχος του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης είναι να δώσει σε νέους ηλικίας 18-30 ετών τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες για να βοηθήσουν όσους βρίσκονται αντιμέτωποι με δύσκολες καταστάσεις σε όλη την ΕΕ. Η συμμετοχή όχι μόνο θα είναι επωφελής για εκείνους που παρέχουν τη βοήθεια, αλλά θα βοηθήσει επίσης τις εθνικές και τοπικές αρχές, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις και τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να αντιμετωπίσουν διάφορες προκλήσεις και κρίσεις.

Στόχοι

  • να εφαρμοστούν οι αξίες της αλληλεγγύης
  • να διευκολυνθεί η αντιμετώπιση των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων, καθώς και των φυσικών καταστροφών
  • να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να προσφέρουν βοήθεια εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο

Ευκαιρίες για τους νέους

  • να αποκτήσουν προσωπική και εργασιακή πείρα
  • να αποκτήσουν νέες δεξιότητες και να μάθουν ξένες γλώσσες
  • να παράσχουν βοήθεια και στήριξη σε άλλους, συμπεριλαμβανομένων των πιο ευάλωτων πολιτών

Οι νέοι θα έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν εμπειρία στην αντιμετώπιση δύσκολων καταστάσεων - από την αποκατάσταση κοινοτήτων έπειτα από φυσικές καταστροφές μέχρι την παροχή βοήθεια για την αντιμετώπιση ζητημάτων, όπως ο κοινωνικός αποκλεισμός ή η υποδοχή και η ένταξη προσφύγων και μεταναστών.

Ευκαιρίες για τις οργανώσεις αλληλεγγύης

Οι οργανώσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλληλεγγύης (τοπικές αρχές, μη κυβερνητικές οργανώσεις ή επιχειρήσεις) θα μπορούν να προσλαμβάνουν νέους για εθελοντική ή αμειβόμενη εργασία, πρακτική άσκηση ή μαθητεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα πληρούν τα κριτήρια των οργανώσεων υποδοχής και θα δηλώσουν ότι συμφωνούν με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης.

Τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, η Επιτροπή έχει θεσπίσει 2 κατηγορίες δραστηριοτήτων για νέους. Νέοι ηλικίας 18-30 ετών μπορούν να συμμετέχουν για διάστημα 2 έως 12 μηνών σε:

  • δραστηριότητες εθελοντισμού, που προσφέρουν δυνατότητες μη αμειβόμενης εργασίας πλήρους απασχόλησης
  • δραστηριότητες απασχόλησης, που παρέχουν πρακτική άσκηση, μαθητεία και αμειβόμενες θέσεις εργασίας

Το κατώτατο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα αλληλεγγύης είναι το 18ο έτος, με δυνατότητα όμως εγγραφής από το 17ο έτος.

 

Έγγραφα

ΤηλεφόρτωσηPDF - 344.3 KB