Potřeba solidarity

Ve svém projevu o stavu Unie ze 14. září 2016 oznámil předseda Evropské komise Jean-Claude Juncker svůj záměr zřídit evropský sbor solidarity.

„V Evropě je řada mladých lidí se sociálním cítěním – ti chtějí pro společnost dělat něco, co má smysl, a chtějí pomoci šířit solidární chování. My jim k tomu můžeme vytvořit vhodné podmínky... Solidarita drží naši Unii pohromadě,“ zdůraznil Juncker.

Cílem evropského sboru solidarity je poskytnout mladým lidem ve věku 18–30 let možnost zapojit se do řady činností, při nichž budou pomáhat lidem, kteří se ocitli v náročné životní situaci. Projekty se organizují v celé EU. Projekty v rámci evropského sboru solidarity neprospějí pouze těm, kteří se na nich podílejí přímo. Přínosem budou i pro vnitrostátní a místní orgány, nevládní organizace a podniky, jež se potýkají s různými problémy a hledají vhodná řešení pro krizové situace.

Cíle

  • uvést hodnoty EU, k nimž patří i solidarity, do praxe
  • přispět k řešení společenských, environmentálních problémů a různých krizových situací, například následků přírodní katastrofy
  • •umožnit mladým lidem poskytnout pomoc tam, kde je to nejvíce potřeba

Příležitosti pro mladé

  • získat životní a pracovní zkušenosti
  • získat nové dovednosti, včetně jazykových
  • poskytovat pomoc a podporu ostatním, především těm nejzranitelnějším

Mladí lidé budou mít možnost získat zkušenosti při řešení náročných situací – ať již jde o odstraňování následků přírodní katastrofy, pomoc při sociálním začleňování určitých skupin obyvatel či při přijímání a integraci uprchlíků a migrantů.

Příležitost pro organizace

Organizace zapojené do solidární činnosti, například místní orgán, nevládní organizace nebo podniky, budou mít možnost nabídnout mladým lidem zapojeným do evropského sboru solidarity práci, dobrovolnickou či profesní, stáž nebo učňovskou přípravu. Organizace však musí nejprve splnit stanovené podmínky a přijmout Chartu evropského sboru solidarity.

Jaké kroky Komise podniká?

V rámci evropského sboru solidarity zřídila Komise 2 druhy příležitostí pro mladé lidi ve věku 18-30 let. Délka trvání těchto aktivit se pohybuje od 2 do 12 měsíců. Jedná se o:

  • Dobrovolné neplacené aktivity na plný úvazek
  • Profesní aktivity v podobě stáže, učňovské přípravy či pracovního umístění

TMinimální věk účastníků v projektu sboru solidarity je 18 let, nicméně do sboru je možné se zaregistrovat již v 17 letech.

 

Dokumenty

StáhnoutPDF - 344.3 KB