Необходимостта от солидарност

В речта си за състоянието на Съюза на 14 септември 2016 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви план за Европейски корпус за солидарност.

„В Европа има много млади хора с обществено съзнание, които желаят да дадат своя принос за обществото и да проявят солидарност. Можем да им дадем възможности да го сторят...Солидарността е свързващият елемент, който поддържа целостта на нашия Съюз...,“ заяви той.

TЦелта на Корпуса за солидарност е да се даде възможност на млади хора на възраст между 18 и 30 години да участват в различни дейности, чрез които да помагат на хора в затруднено положение в целия ЕС. Това участие ще бъде от полза не само за самите младежи, оказващи помощ, но ще подпомогне и националните и местните органи, неправителствените организации и предприятията в усилията им за справяне с различни предизвикателства и кризи.

Цели

  • прилагане на практика на европейските ценности за солидарност
  • помощ за преодоляване на предизвикателствата, свързани с обществото, околната среда и природните бедствия
  • възможност за младите хора да помагат там, където това е най-необходимо

Възможности за младите хора

  • придобиване на житейски и професионален опит
  • усвояване на нови умения и езици
  • помощ и подкрепа за други хора, включително най-уязвимите

Младите хора ще могат да придобият опит при справяне с трудни ситуации – от възстановяване на общности след природни бедствия до оказване на помощ при решаване на въпроси като социалното изключване или посрещането и интегрирането на бежанци и мигранти.

Възможности за организациите за солидарност

Организациите, работещи в области, свързани със солидарността, независимо дали са местни органи, неправителствени организации или предприятия, ще могат да назначават млади хора за доброволческа дейност или практика на работното място, стаж или чиракуване, ако отговарят на критериите за приемащи организации и се придържат към Хартата на Европейския корпус за солидарност.

Какво прави Комисията?

Комисията създава два вида заетост за младежи като част от Корпуса за солидарност. Млади хора на възраст между 18 и 30 години могат да участват за срок от 2 до 12 месеца в

  • доброволческа дейност – на пълно работно време, без заплащане
  • професионална дейност – стажове, чиракуване и работа

Минималната възраст за участие в проект за солидарност е 18 години, но 17-годишните могат вече да се регистрират.

Документи

СвалиPDF - 344.3 KB