Finančna podpora za projekte

Strukturni in investicijski skladi, deljeno finančno upravljanje, posebni podporni instrumenti, povezana sredstva EU.

Načrtovanje in prioritete porabe

Kako se sprejemajo odločitve, načrtovanje, dodelitev proračunskih sredstev, izboljšanje vlaganja in upravljanja sredstev

Projects and results

Databases of EU-funded regional projects, regional, agricultural and fisheries policy evaluation, cohesion policy spending.

Countries, regions, cities

Information on rural and regional development spending, social fund support in the EU, search programmes and projects.

Novice

Povzetki, sporočila za medije in govori.