Finančná podpora na projekty

Štrukturálne a investičné fondy, spoločné finančné hospodárenie, osobitné nástroje podpory, súvisiace fondy EÚ

Plánovanie a určovanie priorít výdavkov

Ako sa prijímajú rozhodnutia, plánovanie, prideľovanie rozpočtových prostriedkov a stanovenie výdavkových priorít, zlepšenie investovania a spravovania finančných prostriedkov

Projects and results

Databases of EU-funded regional projects, regional, agricultural and fisheries policy evaluation, cohesion policy spending.

Countries, regions, cities

Information on rural and regional development spending, social fund support in the EU, search programmes and projects.

Novinky

Zostrihy zo zasadnutia, tlačové správy a vystúpenia.