Wsparcie finansowe na realizację projektów

Środki z funduszy strukturalnych i inwestycyjnych, dzielone zarządzanie finansami, instrumenty umożliwiające udzielenie szczególnego wsparcia, powiązane fundusze UE

Planowanie i priorytety w zakresie wydatków

W jaki sposób podejmowane są decyzje, jak przebiega planowanie, przydział i wydatkowanie środków budżetowych oraz w jaki sposób jest ulepszane inwestowanie funduszy i zarządzanie nimi

Projects and results

Databases of EU-funded regional projects, regional, agricultural and fisheries policy evaluation, cohesion policy spending.

Countries, regions, cities

Information on rural and regional development spending, social fund support in the EU, search programmes and projects.

Aktualności

Najważniejsze wydarzenia, komunikaty prasowe i przemówienia