Finansinė parama projektams

Struktūriniai ir investicijų fondai, pasidalijamasis finansų valdymas, specialios paramos priemonės, susiję ES fondai.

Išlaidų planavimas ir prioritetų nustatymas

Sprendimų priėmimas, planavimas, biudžeto lėšų skirstymas ir panaudojimas, lėšų investavimo ir administravimo gerinimas

Projects and results

Databases of EU-funded regional projects, regional, agricultural and fisheries policy evaluation, cohesion policy spending.

Countries, regions, cities

Information on rural and regional development spending, social fund support in the EU, search programmes and projects.

Naujienos

Aktualijos, pranešimai spaudai ir kalbos.