Projektidele ettenähtud finantstoetus

Struktuuri- ja investeerimisfondid, jagatud finantshaldus, toetuse erivahendid, seotud ELi fondid.

Kulude planeerimine ja prioriteetide seadmine

Kuidas otsuseid tehakse, planeerimine, eelarvevahendite eraldamine ja kulud, rahaliste vahendite investeerimise ja haldamise parandamine

Projects and results

Databases of EU-funded regional projects, regional, agricultural and fisheries policy evaluation, cohesion policy spending.

Countries, regions, cities

Information on rural and regional development spending, social fund support in the EU, search programmes and projects.

Uudised

Fookuses olevad teemad, pressiteated ja kõned.