Χρηματοδοτική στήριξη έργων

Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, επιμερισμένη δημοσιονομική διαχείριση, ειδικά μέσα στήριξης, σχετικά κονδύλια της ΕΕ.

Προγραμματισμός και ιεράρχηση των δαπανών

Τρόπος λήψης αποφάσεων, προγραμματισμός, κονδύλια και δαπάνες του προϋπολογισμού, βελτίωση του τρόπου επένδυσης και διαχείρισης των κονδυλίων

Projects and results

Databases of EU-funded regional projects, regional, agricultural and fisheries policy evaluation, cohesion policy spending.

Countries, regions, cities

Information on rural and regional development spending, social fund support in the EU, search programmes and projects.

Ειδήσεις

Κύρια σημεία, δελτία Τύπου και ομιλίες.