Finanční podpora projektů

Strukturální a investiční fondy, společné finanční řízení, zvláštní podpůrné nástroje, související fondy EU.

Plánování výdajů a stanovení jejich priorit

Způsob přijímání rozhodnutí, plánování, rozpočtové prostředky a výdaje, zlepšování způsobu investování a správy fondů

Projects and results

Databases of EU-funded regional projects, regional, agricultural and fisheries policy evaluation, cohesion policy spending.

Countries, regions, cities

Information on rural and regional development spending, social fund support in the EU, search programmes and projects.

Aktuality

Novinky, tiskové zprávy a projevy.