Финансова подкрепа за проекти

Структурни и инвестиционни фондове, споделено финансово управление, специални инструменти за подкрепа, други фондове на ЕС.

Планиране и приоритизиране на разходите

Как се вземат решенията, планиране, разпределяне на бюджета и разходи, подобряване на начина, по който се инвестират и управляват средствата

Projects and results

Databases of EU-funded regional projects, regional, agricultural and fisheries policy evaluation, cohesion policy spending.

Countries, regions, cities

Information on rural and regional development spending, social fund support in the EU, search programmes and projects.

Новини

Новини, съобщения за медиите и речи.