Финансова подкрепа за проекти

Финансова подкрепа за проекти

Структурни и инвестиционни фондове, споделено финансово управление, специални инструменти за подкрепа, други фондове на ЕС.

Планиране и приоритизиране на разходите

Планиране и приоритизиране на разходите

Как се вземат решенията, планиране, разпределяне на бюджета и разходи, подобряване на начина, по който се инвестират и управляват средствата

Projects and results

Projects and results

Databases of EU-funded regional projects, regional, agricultural and fisheries policy evaluation, cohesion policy spending.

Countries, regions, cities

Countries, regions, cities

Information on rural and regional development spending, social fund support in the EU, search programmes and projects.

Новини

Новини

Новини, съобщения за медиите и речи.

За контакти

За контакти

Свържете се с Европейската комисия, задайте въпроси от общ характер за Европейския съюз или намерете информация за посещения в институциите на ЕС.