Climate change and risk prevention

Cohesion policy supports adaptation measures by promoting ecosystem-based approaches, developing new infrastructures or retrofitting existing infrastructures

Konkurenca

Pri financiranju kohezijske in regionalne politike je treba po potrebi upoštevati pravila o državni pomoči.

Culture

Culture and creativity can be harnessed for creating jobs and growth across Europe's regions and cities.

Izobraževanje in usposabljanje

Posodabljanje sistemov izobraževanja in usposabljanja, naložbe v infrastrukturo, zmanjševanje zgodnjega opuščanja šolanja, spodbujanje dostopa do kakovostnega izobraževanja za vse.

Efficient public administration

Creating institutions which are stable and predictable and flexible enough to allow for open dialogue with the public, able to introduce new policy solutions and deliver better services.

Zaposlovanje in trg dela

Vlaganje v aktivni trg dela, samozaposlovanje, institucije trga dela, aktivno in zdravo staranje, zaposlovanje mladih.

Energetska omrežja

Enotni evropski prometni prostor, krepitev regionalne mobilnosti, okolju prijazen in nizkoogljični promet, kakovostni železniški sistemi.

Države kandidatke za vstop v EU

Instrument za predpristopno pomoč (IPA) je namenjen pomoči državam, ki niso članice EU, da svoje družbe in gospodarstva pripravijo na članstvo v EU.

Environment and resource efficiency

Protecting water, biodiversity and clean air, investing in waste water treatment and waste management, developing green infrastructure.

Najbolj oddaljene evropske regije

Krepitev regionalnega povezovanja, povečanje konkurenčnosti in ustvarjanje delovnih mest, spodbujanje ukrepov na področju podnebnih sprememb.

Health

Investment in areas such as Europe’s ageing population, healthcare infrastructure and sustainable systems, e-health, health coverage, and health promotion programmes.

Informacijske in komunikacijske tehnologije

Širjenje širokopasovnih povezav in vzpostavitev visokohitrostnih omrežij, razvoj izdelkov in storitev IKT ter e-poslovanja, krepitev e-uprave.

Low-carbon economy

Investing in energy efficiency in buildings, renewable energy, smart distribution electricity grids, sustainable urban transport and in research and innovation in these areas.

Northern Ireland: the peace programme

Northern Ireland Task Force, PEACE Conference January 2013, Peace Building and Conflict Resolution Centre

Raziskave in inovacije

Naložbe v raziskave in inovacije, informacijsko in komunikacijsko tehnologijo, konkurenčnost podjetij, energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije.

Razvoj podeželja

Politika EU za razvoj podeželja, naložbena strategija in financiranje na področju razvoja podeželja in pomorstva.

Konkurenčnost MSP

Dostop malih podjetij do financiranja, izboljšanje dostopa do svetovnih trgov in spodbujanje inovacij.

Socialno vključevanje

Spodbujanje socialnega vključevanja, izboljšanje dostopa do socialnih in rekreacijskih storitev ter podpora oživitvi prikrajšanih skupnosti.

Turizem

Turizem ima ključno vlogo pri razvoju številnih evropskih regij zaradi potenciala za ustvarjanje delovnih mest, zlasti za mlade.

Transport

Promoting sustainable transport and mobility, investment in energy infrastructure and interconnections.