Tibdil fil-klima u prevenzjoni tar-riskju

Il-politika ta’ koeżjoni tappoġġja miżuri ta’ adattament billi tippromwovi approċċi bbażati fuq l-ekosistema, tiżviluppa infrastrutturi ġodda jew timmodifika l-infrastrutturi eżistenti

Kompetizzjoni

Il-finanzjament tal-politika ta' koeżjoni u reġjonali għandu jirrispetta r-regoli tal-għajnuna mill-istat fejn rilevanti.

Kultura

Il-kultura u l-kreattività jistgħu jiġu sfruttati għall-ħolqien tal-impjiegi u t-tkabbir madwar ir-reġjuni u l-ibliet tal-Ewropa.

Edukazzjoni u taħriġ

Modernizzazzjoni tal-edukazzjoni u t-taħriġ, investimenti fl-infrastruttura, tnaqqis tat-tluq bikri mill-iskola, promozzjoni tal-aċċess għal edukazzjoni ta’ kwalità għal kulħadd.

Amministrazzjoni pubblika effiċjenti

Il-ħolqien ta’ istituzzjonijiet li jkunu stabbli u prevedibbli u flessibbli biżżejjed biex jippermettu djalogu miftuħ mal-pubbliku, li jkunu kapaċi jintroduċu soluzzjonijiet ġodda ta’ politika u jipprovdu servizzi aħjar.

Impjiegi u suq tax-xogħol

L-investiment f’suq tax-xogħol attiv, l-impjieg indipendenti, l-istituzzjonijiet tas-suq tax-xogħol, it-tixjiħ attiv u b’saħħtu, l-impjieg taż-żgħażagħ.

Networks tal-enerġija

Żona Unika Ewropea tat-trasport, titjib tal-mobbiltà reġjonali, trasport li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent u b’livell baxx ta’ karbonju, sistemi ferrovjarji ta’ kwalità għolja.

Il-pajjiżi kandidati tat-tkabbir tal-UE

L-istrument għall-Assistenza ta’ Qabel l-Adeżjoni (IPA) qiegħed hemm biex jgħin lill-pajjiżi li mhumiex fl-UE biex iħejju s-soċjetajiet u l-ekonomiji tagħhom għas-sħubija fl-UE.

Ambjent u effiċjenza fir-riżorsi

Il-protezzjoni tal-ilma, il-bijodiversità u l-arja nadifa, l-investiment fit-trattament tal-ilma mormi u l-immaniġġjar tal-iskart, l-iżvilupp ta’ infrastruttura ekoloġika.

Ir-reġjuni ultraperiferiċi tal-Ewropa

It-tisħiħ tal-integrazzjoni reġjonali, iż-żieda tal-kompetittività u l-ħolqien tal-impjiegi, il-promozzjoni tal-azzjoni dwar it-tibdil fil-klima.

Saħħa

Investiment f’oqsma bħall-popolazzjoni tal-Ewropa li qed tixjieħ, l-infrastruttura tal-kura tas-saħħa u s-sistemi sostenibbli, is-saħħa elettronika, il-kopertura tas-saħħa, u l-programmi ta’ promozzjoni tas-saħħa.

Teknoloġiji tal-informazzjoni u tal-komunikazzjoni

L-estensjoni tal-broadband u l-introduzzjoni ta’ networks b’veloċità għolja, l-iżvilupp ta’ prodotti, servizzi u kummerċ elettroniku tal-ICT, it-tisħiħ tal-gvern elettroniku.

Ekonomija b'karbonju baxx

L-investiment fl-effiċjenza enerġetika fil-bini, l-enerġija rinnovabbli, id-distribuzzjoni intelliġenti tal-grilji tal-elettriku, it-trasport urban sostenibbli u fir-riċerka u l-innovazzjoni f’dawn l-oqsma.

L-Irlanda ta’ Fuq: il-programm peace

Task Force għall-Irlanda ta’ Fuq, Konferenza PEACE Jannar 2013, Ċentru għat-Tisħiħ tal-Paċi u r-Riżoluzzjoni tal-Kunflitti

Riċerka u innovazzjoni

Investiment fir-riċerka u l-innovazzjoni, teknoloġija tal-informazzjoni u l-komunikazzjoni, kompetittività tan-negozji, effiċjenza enerġetika u l-enerġija rinnovabbli.

Żvilupp rurali

Il-politika tal-iżvilupp rurali tal-UE, l-istrateġija ta’ investiment u l-finanzjament fl-iżvilupp rurali u s-settur marittimu.

Il-kompetittività tal-SMEs

Aċċess għall-finanzi għan-negozji ż-żgħar, titjib tal-aċċess għas-swieq globali, promozzjoni tal-innovazzjoni.

L-inklużjoni soċjali

Il-promozzjoni tal-inklużjoni soċjali, it-titjib tal-aċċess għal servizzi soċjali u rikreattivi, l-appoġġ għar-riġenerazzjoni ta’ komunitajiet fil-bżonn.

Turiżmu

It-turiżmu għandu rwol ewlieni fl-iżvilupp ta’ ħafna reġjuni Ewropej minħabba l-potenzjal tal-ħolqien tal-impjiegi, b’mod partikolari għaż-żgħażagħ.

Trasport

Il-promozzjoni tat-trasport u l-mobbiltà sostenibbli, l-investiment fl-infrastruttura tal-enerġija u l-interkonnessjonijiet.