Éghajlatváltozás és kockázatmegelőzés

A kohéziós politika támogatja az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást azáltal, hogy ösztönzi az ökoszisztéma-alapú megoldásokat, valamint előmozdítja új infrastruktúrák létesítését és meglévők utólagos átalakítását.

Versenypolitika

A kohéziós és régiófejlesztési célú finanszírozásnak összhangban kell lennie az alkalmazandó állami támogatási szabályokkal.

Kultúra

A kultúra és a kreativitás a munkahelyteremtés és a növekedés motorja lehet Európa régióiban és városaiban.

Oktatás és képzés

Az oktatás és képzés korszerűsítése, beruházás az infrastruktúrába, a korai iskolaelhagyás csökkentése, a minőségi oktatáshoz való egyetemes hozzáférés előmozdítása

Hatékony közigazgatás

Olyan stabil, kiszámítható és rugalmas intézményekre van szükség EU-szerte, amelyek teret adnak a nyilvánossággal folytatott nyílt párbeszédnek, képesek innovatív megoldásokat bevezetni és jobb szolgáltatásokat nyújtani.

Foglalkoztatás és munkaerőpiac

Befektetés az aktív munkaerő-piacokba, az önfoglalkoztatásba, a munkaerő-piaci intézményekbe, a tevékeny és egészséges időskorba és a fiatalok foglalkoztatásába

Energiahálózatok

Egységes európai közlekedési térség, a regionális mobilitás javítása, környezetbarát és alacsony szén-dioxid-kibocsátású közlekedés, magas szintű vasúti rendszerek

Az EU-hoz csatlakozó országok

Az Előcsatlakozási Támogatási Eszköz (IPA) segíti az EU-hoz csatlakozni kívánó országokat abban, hogy felkészítsék társadalmukat és gazdaságukat az uniós tagságra.

Környezetvédelem és erőforrás-hatékonyság

A vízminőség, a biológiai sokféleség és a tiszta levegő védelmét szolgáló intézkedések, beruházás a szennyvíztisztítás és hulladékgazdálkodás fejlesztésébe, környezetbarát infrastruktúra kiépítése

Európa legkülső régiói

A regionális integráció erősítése, a versenyképesség növelése, a munkahelyteremtés ösztönzése, éghajlat-politikai intézkedések előmozdítása

Egészségügy

Beruházások az egészségügyi infrastruktúra, a fenntartható rendszerek, az e-egészségügy, az egészségügyi lefedettség és az egészségfejlesztési programok terén, valamint az európai társadalom idősödésével kapcsolatos kihívások kezelése

Információs és kommunikációs technológiák

A széles sávú rendszerek és a nagy sebességű hálózatok kiépítése, információtechnológiai termékek kifejlesztése, az e-kormányzat megerősítése

Alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság

Beruházás az épületek energiahatékonyságába, a megújuló energiába, az intelligens villamosenergia-elosztó hálózatokba, a fenntartható városi közlekedésbe, valamint az e területekre irányuló kutatásba és innovációba

Az észak-írországi békeprogram (PEACE)

Az Észak-Írországgal foglalkozó munkacsoport, a 2013. januári PEACE-konferencia, Békeépítési és Konfliktusmegoldási Központ

Kutatás és innováció

Befektetés a kutatásba és innovációba az információs és kommunikációs technológiák, a vállalkozások versenyképessége, az energiahatékonyság és a megújuló energia területén

Vidékfejlesztés

Uniós vidékfejlesztési politika és beruházási stratégia, forráshoz jutás a vidékfejlesztésben és a tengeri ágazatban

A kkv-k versenyképessége

A kisvállalkozások finanszírozáshoz jutása, a globális piacokhoz való hozzáférés javítása, az innováció előmozdítása

Társadalmi befogadás

A társadalmi befogadás előmozdítása, a szociális és rekreációs szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, a hátrányos helyzetű közösségek rehabilitációjának támogatása

Turizmus

Az idegenforgalom kulcsszerepet játszik számos európai régió fejlődésében, hiszen nagyszámú álláslehetőséget teremt, kiváltképp a fiataloknak.

Közlekedés

A fenntartható közlekedés és mobilitás előmozdítása, beruházás az energetikai infrastruktúrába és az energiahálózatok összekapcsolásába