Klimatske promjene i sprečavanje rizika

Kohezijska politika podupire mjere prilagodbe promicanjem pristupa temeljenih na ekosustavu, razvojem novih infrastruktura i naknadnom prilagodbom postojećih infrastruktura.

Tržišno natjecanje

Pri financiranju u okviru kohezijske i regionalne politike moraju se, u slučajevima gdje je to potrebno, poštovati pravila o državnim potporama.

Kultura

Kultura i kreativnost mogu se iskoristiti za otvaranje radnih mjesta i rast diljem europskih regija i gradova.

Obrazovanje i osposobljavanje

Modernizacija obrazovanja i osposobljavanja, ulaganje u infrastrukturu, smanjenje stope ranog napuštanja školovanja i promicanje kvalitetnog obrazovanja dostupnog svima

Učinkovita javna uprava

Stvaranje institucija koje su stabilne, predvidljive i dovoljno fleksibilne kako bi se omogućio otvoren dijalog s javnošću te koje su sposobne uvoditi nova politička rješenja i pružati bolje usluge.

Zapošljavanje i tržište rada

Ulaganje u aktivno tržište rada, samozapošljavanje, institucije tržišta rada, aktivno i zdravo starenje te zapošljavanje mladih

Energetske mreže

Jedinstveni europski prometni prostor, jačanje regionalne mobilnosti, ekološki prihvatljiv promet i promet s niskim razinama emisija ugljika te visokokvalitetni željeznički sustavi

Zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u

Instrumentom pretpristupne pomoći (IPA) pruža se pomoć trećim zemljama kako bi pripremile svoja društva i gospodarstva za članstvo u EU-u

Okoliš i učinkovitost resursa

Zaštita vode, bioraznolikosti i čistog zraka, ulaganja u pročišćavanje otpadnih voda i gospodarenje otpadom te razvijanje zelene infrastrukture

Najudaljenije europske regije

Jačanje regionalne integracije, povećanje konkurentnosti i otvaranje radnih mjesta te promicanje borbe protiv klimatskih promjena

Zdravlje

Ulaganje u ispunjavanje potreba starijeg stanovništva u Europi, zdravstvenu infrastrukturu i održive sustave, e-zdravstvo, zdravstveno osiguranje te programi promicanja zdravlja

Informacijske i komunikacijske tehnologije

Proširenje pokrivenosti širokopojasnom mrežom i uvođenje brzih mreža, razvoj proizvoda i usluga informacijske i komunikacijske tehnologije te e-trgovine, jačanje e-uprave

Niskougljično gospodarstvo

Ulaganje u energetsku učinkovitost zgrada, obnovljivu energiju, pametne distribucijske elektroenergetske mreže, održivi gradski prijevoz te istraživanje i inovacije u tim područjima

Sjeverna Irska: Program PEACE

Radna skupina za Sjevernu Irsku, konferencija PEACE u siječnju 2013. i Centar za izgradnju mira i rješavanje sukoba

Istraživanja i inovacije

Ulaganja u istraživanje i inovacije, informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, konkurentnost poduzeća, energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije

Ruralni razvoj

Politika ruralnog razvoja EU-a, strategija ulaganja i financiranje u području ruralnog razvoja i pomorskog sektora

Konkurentnost MSP-ova

Pristup financiranju za mala poduzeća, poboljšanje pristupa globalnim tržištima, promicanje inovacija

Socijalno uključivanje

Promicanje socijalne uključenosti, poboljšanje pristupa socijalnim i rekreacijskim uslugama, potpora obnovi ugroženih zajednica

Turizam

Turizam ima važnu ulogu u razvoju mnogih europskih regija zbog potencijala za otvaranje radnih mjesta, posebice za mlade

Promet

Promicanje održivog prometa i mobilnosti, ulaganja u energetsku infrastrukturu i međupovezanost