L-inklużjoni soċjali

Dwar l-istrateġija tal-UE għall-inklużjoni soċjali, il-programmi ta’ finanzjament għall-inklużjoni soċjali, il-proġetti, l-aħbarijiet u l-pubblikazzjonijiet.

L-inklużjoni soċjali fiż-żoni rurali

Avvenimenti, pubblikazzjonijiet u skedi informattivi relatati mal-ħidma tal-UE dwar l-inklużjoni soċjali fiż-żoni rurali.

L-impjiegi, l-affarijiet soċjali u l-inklużjoni

Investiment fi gruppi soċjali diversi, informazzjoni dwar il-politika, aħbarijiet.

Ħiliet u kwalifiki

It-titjib tal-prospetti ta’ impjiegi bl-iżvilupp ta’ ħiliet lingwistiċi, ta’ litteriżmu u intraprenditorjali madwar l-UE.