Sociālā iekļaušana

ES stratēģija sociālās iekļaušanas jomā, finansējuma programmas šim mērķim, projekti, jaunumi un publikācijas.

Sociālā iekļaušana laukos

Pasākumi, publikācijas un faktu lapas, kas saistītas ar ES darbu sociālās iekļaušanas nodrošināšanai laukos.

Nodarbinātība, sociālās lietas un iekļaušana

Ieguldījumi dažādās sociālajās grupās, informācija par politiku, jaunumi.

Prasmes un kvalifikācija

Nodarbinātības izredžu uzlabošana, pilnveidojot svešvalodu zināšanas, rakstpratību u.tml. un uzņēmējdarbības iemaņas.