Konkurenčnost MSP

Pobude za financiranje in naložbe, informacije o projektih, novice in publikacije.

Podeželska podjetja

Zakonodaja o razvoju podeželja, Evropska mreža za razvoj podeželja, projekti in financiranje, novice in dogodki, poročila, informativni pregledi in druge publikacije.