Конкурентоспособност на МСП

Инициативи за финансиране и инвестиции, информация за проекти, новини и публикации.

Предприятия в селските райони

Законодателство за развитие на селските райони, Европейска мрежа за развитие на селските райони, проекти, финансиране, новини, прояви, доклади, информационни документи и други публикации.