Dezvoltare rurală

Obiectivele politicii UE de dezvoltare rurală. Finanțarea dezvoltării rurale. Noutăți și publicații.

Politica de dezvoltare rurală 2014-2020

Programele de finanțare și strategia de investiții pentru politica UE în domeniul dezvoltării rurale.

Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime

Inițiative de dezvoltare locală gestionate de comunitate în sectorul pescuitului și cel maritim. Programe, inițiative și posibilități de finanțare.