Kaimo plėtra

ES kaimo plėtros politikos tikslai, kaimo plėtros finansavimas, naujienos ir leidiniai.

2014–2020 m. kaimo plėtros politika

ES kaimo plėtros politikos finansavimo programos ir investicijų strategija.

Europos jūrų ir žuvininkystės fondas

Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvos žuvininkystės ir jūrų sektoriuose, programos ir finansavimo iniciatyvos, finansavimo galimybės.