Ruralni razvoj

Ciljevi politike ruralnog razvoja EU-a, financiranje ruralnog razvoja, novosti i publikacije

Politika ruralnog razvoja 2014. – 2020.

Programi financiranja i strategija ulaganja za politiku ruralnog razvoja EU-a

Europski fond za pomorstvo i ribarstvo

Inicijative lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice u pomorskom sektoru i sektoru ribarstva, programi i inicijative financiranja te mogućnosti financiranja