Информационни и комуникационни технологии

Финансиране на програми за развитие на информационните и комуникационните технологии в регионите на Европа, новини и публикации.

Стратегия и политика за широколентов достъп

Цели на стратегията на ЕС за широколентов достъп, основни политически инициативи, инструменти за финансиране.