Regionalna politika in najbolj oddaljene regije

Strategija EU za najbolj oddaljene regije, način izvajanja strategije, politika EU in finančna podpora, zakonodaja, informativni pregledi in drugi ključni dokumenti.

Najbolj oddaljene evropske regije

Podpora EU morskemu gospodarstvu, strategijam in politikam za ohranjanje trajnostne gospodarske rasti v morskih regijah.