Regionálna politika a najvzdialenejšie regióny

Stratégia EÚ pre jej najvzdialenejšie regióny, vykonávanie stratégie, politika a finančná podpora EÚ, právne predpisy, prehľady a ďalšie kľúčové dokumenty.

Moria obklopujúce najvzdialenejšie regióny Európy

Podpora EÚ pre morské hospodárstvo, stratégie a politiky na zachovanie udržateľného hospodárskeho rastu v morských regiónoch.