Aluepolitiikka ja syrjäisimmät alueet

EU:n syrjäisimpien alueiden strategia ja sen toteutus, EU:n poliittinen ja taloudellinen tuki, lainsäädäntö, tietokoosteita ja muita keskeisiä asiakirjoja.

Euroopan syrjäisimpiä alueita ympäröivät meret

EU:n meritaloustuki sekä strategiat ja toimet, joilla ylläpidetään kestävää talouskasvua merialueilla.