Regionaalpoliitika ja äärepoolseimad piirkonnad

ELi äärepoolseimate piirkondade strateegia, selle rakendamine, ELi poliitika ja rahaline toetus, õigusaktid, teabelehed ja muud olulised dokumendid.

Euroopa äärepoolseimad piirkondi ümbritsevad mered

ELi toetus meremajandusele, strateegiad ja poliitika jätkusuutliku majanduskasvu säilitamiseks merepiirkondades.