Regionální politika a nejvzdálenější regiony

Strategie EU pro nejvzdálenější regiony, způsob provádění této strategie, politika a finanční podpora EU, právní předpisy, infopřehledy a další klíčové dokumenty

Moře obklopující nejvzdálenější regiony EU

Podpora EU pro mořskou ekonomiku, strategie a politiky pro zachování udržitelného hospodářského růstu regionů v mořských oblastech