Uitbreiding van de EU

Informatie- en financieringsprogramma’s voor kandidaat-lidstaten, regionale samenwerking in kandidaat-lidstaten.

Pretoetredingssteun voor plattelandsontwikkeling

Overzicht van de steun voor kandidaat-lidstaten, financieringsprogramma’s, financieringsaanvragen voor plattelandsontwikkeling, recente gebeurtenissen.