ES paplašināšanās

Informācija un finansējuma programmas valstīm, kas vēlas iestāties ES. Reģionālā sadarbība kandidātvalstīs.

Pirmspievienošanās atbalsts lauku attīstībai

Pārskats par atbalstu valstīm, kas vēlas pievienoties ES. Finansējuma programmas, pieteikšanās uz finansējumu lauku attīstībai, pēdējie notikumi.