Rozšíření EU

Informační a finanční programy pro země usilující o přistoupení k EU, regionální spolupráce v kandidátských zemích

Nástroj předvstupní pomoci pro oblast rozvoje venkova

Přehled podpory zemí usilující o přistoupení, programy financování, žádosti o finanční prostředky na rozvoj venkova, nejnovější události