Milieu en efficiënt hulpbronnengebruik

Financieringsprogramma’s voor milieubescherming, efficiënt gebruik van hulpbronnen, natuurbescherming en plattelandsontwikkeling, beleidsondersteuning en financiering van afvalbeheer.

Vergroening van de plattelandseconomie

Het stimuleren van de plattelandseconomie door duurzaam beheer van hulpbronnen, programma’s en steun voor efficiënt hulpbronnengebruik, water- en bodembeheer en bio-economie.