Ambjent u effiċjenza fir-riżorsi

Il-programmi ta’ finanzjament għall-protezzjoni ambjentali, l-effiċjenza tar-riżorsi, il-protezzjoni tan-natura u l-iżvilupp rurali, l-appoġġ tal-politika u l-finanzjament għall-immaniġġjar tal-iskart.

Ekonomija rurali aktar ekoloġika

L-ispinta lill-ekonomija rurali permezz tal-immaniġġjar sostenibbli tar-riżorsi, il-programmi u l-appoġġ għall-effiċjenza tar-riżorsi, l-immaniġġjar tal-ilma u l-ħamrija, il-bijoekonomija.