Vide un resursu efektīva izmantošana

Finansējuma programmas vides aizsardzībai, resursefektivitātei, dabas aizsardzībai un lauku attīstībai, politikas atbalstam. Finansējums atkritumu apsaimniekošanai.

Lauku ekonomikas zaļināšana

Lauku ekonomikas stimulēšana, ilgtspējīgi pārvaldot resursus. Programmas un atbalsts resursu efektīvai izmantošanai, ūdens un augsnes pārvaldībai, bioekonomikai.