Nodarbinātība un mobilitāte darba tirgū

ES kohēzijas politika attiecībā uz nodarbinātību. Jaunumi, publikācijas un informācija par projektiem. 

Prasmju un karjeras attīstība zilajā ekonomikā

Prasmju uzlabošana jūras ekonomikā, darbvietas jūrniecības nozarē, jaunumi un pasākumi, iespējas saņemt finansējumu.