Zapošljavanje i mobilnost na tržištu rada

Kohezijska politika EU-a u području zapošljavanja, novosti, publikacije i informacije o projektima 

Razvoj vještina i karijera u plavom gospodarstvu

Unapređivanje vještina u pomorskom gospodarstvu, radna mjesta u pomorskom sektoru, novosti i događanja te mogućnosti financiranja