Zaměstnanost a mobilita na trhu práce

Politika soudržnosti EU v oblasti zaměstnanosti, aktuality, publikace a informace o projektech 

Dovednosti a profesní rozvoj v modré ekonomice

Zlepšování dovedností v námořní ekonomice, pracovní místa v námořním odvětví, aktuality a akce, možnosti financování