Izglītība un apmācība

ES kohēzijas politika izglītības un apmācības jomā, Eiropas Sociālais fonds atbalsta labāku izglītību. Jaunākās ziņas, informācija par projektiem. 

Prasmju un karjeras attīstība zilajā ekonomikā

Prasmju uzlabošana jūras ekonomikā. Darbvietas jūrniecības nozarē. Jaunumi un pasākumi, iespējas saņemt finansējumu.