Švietimas ir mokymas

ES sanglaudos politika švietimo ir mokymo srityje, Europos socialinis fondas geresniam švietimui skatinti, naujausios žinios, informacija apie projektus. 

Įgūdžiai ir karjeros plėtra mėlynojoje ekonomikoje

Įgūdžių gerinimas jūrų ekonomikos srityje, darbo vietų kūrimas jūrų sektoriuje, naujienos ir renginiai, finansavimo galimybės.