Stedelijke agenda voor de EU

De stedelijke agenda voor de EU brengt de Europese Commissie, nationale ministeries, stadsbesturen en andere belanghebbenden samen rond de thema's betere wetgeving, makkelijkere toegang tot financiering en meer kennisdeling over kwesties die voor steden van belang zijn.


Stedelijke initiatieven

De Commissie heeft een aantal initiatieven genomen om steden te ondersteunen bij het aangaan van toekomstige uitdagingen.

Kennis voor steden

Harde en betrouwbare gegevens over de stadsproblematiek, onder meer gebaseerd op ervaringen en netwerken, die helpen bij het formuleren van EU-beleid, -wetgeving en -instrumenten

Cities events

Upcoming and past events related to cities and urban development.