Plan EU-a za gradove

Plan EU-a za gradove povezuje Komisiju, nacionalna ministarstva, gradske vlasti i ostale dionike radi promicanja boljeg zakonodavstva, lakšeg pristupa financiranju i šire razmjene znanja o pitanjima od važnosti u gradovima.


Gradske inicijative

Komisija je pokrenula niz inicijativa kojima se gradovi podupiru u rješavanju budućih pitanja.

Znanje za gradove

Čvrsti i pouzdani dokazi o urbanim pitanjima, uključujući iskustvo i mreže, pomažu u oblikovanju politika, zakonodavstva i instrumenata EU-a.

Cities events

Upcoming and past events related to cities and urban development.