Městská agenda pro EU

Městská agenda pro EU

Městská agenda pro EU sdružuje Komisi, ministerstva jednotlivých členských zemí, městské orgány a další zúčastněné strany s cílem prosazovat lepší právní předpisy, snadnější přístup k financování a intenzivnější sdílení znalostí o otázkách, které se týkají měst.


Iniciativy měst

Iniciativy měst

Komise vytvořila řadu iniciativ, které podporují města při řešení budoucích výzev.

Poznatky souvisejícími s městskou problematikou

Poznatky souvisejícími s městskou problematikou

Silné a spolehlivé důkazy, včetně zkušeností a sítí, týkající se otázek měst pomáhají formulovat politiky, právní předpisy a nástroje EU.

Cities events

Cities events

Upcoming and past events related to cities and urban development.