ELi linnade tegevuskava

ELi linnade tegevuskava toob kokku komisjoni, riikide ministrid, linnavalitsused ja muud sidusrühmad, et soodustada paremat õigusloomet, hõlpsamat juurdepääsu rahastamisele ja tihedamat teadmiste jagamist linnade jaoks olulistes küsimustes.


Linnade algatused

Komisjon on käivitanud algatused, et aidata linnadel lahendada tulevikuprobleeme.

Linnade teabeallikad

Kindlad ja usaldusväärsed tõendid (sealhulgas kogemused ja võrgustikud) linnadega seotud küsimustes aitavad kujundada ELi poliitikat, õigusakte ja vahendeid.

Cities events

Upcoming and past events related to cities and urban development.