Програма на ЕС за градовете

В рамките на Програмата на ЕС за градовете Комисията, националните министерства, градските власти и други заинтересовани страни работят за насърчаване на по-добро законодателство, улесняване на достъпа до финансиране и засилване на обмена на знания по свързани с градовете въпроси.


Инициативи за градовете

Комисията създаде редица инициативи, за да помогне на градовете да се справят с бъдещи предизвикателства.

Знания за градовете

Убедителни и надеждни данни по свързани с градовете въпроси, включително личен опит и мрежи, помагат при формулиране на политиките, законодателството и инструментите на ЕС.

Cities events

Upcoming and past events related to cities and urban development.